Talin Pysäköintihalli Oy valmiina sähköautoiluun

Jaa:
Perustiedot

Valmistuminen: Kesäkuu 2022
Asennetut latauslaitteet: 60 kpl Zaptec Pro 22kW -latausasemaa
Laajennattavuus: Latausvalmius kaikilla paikoilla
Asennuspartneri: Saipu Oy

 

Selvitysten kautta projektin käynnistämiseen

Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsee neljän taloyhtiön asukaspysäköintiä toteuttava yhteisöllinen pysäköintiyhtiö, jonka osakkaina ovat näiden taloyhtiöiden osakkaat. Parkkihalli on lämmitetty kaksikerroksinen kokonaisuus, jossa on yhteensä 87 autopaikkaa. Sähköautojen latausmahdollisuudesta oli keskusteltu useaan otteeseen ja keväällä 2021 yhtiökokous päätti toteuttaa kyselyn osakkaille olemassa olevista sekä tulevaisuuden lataustarpeista. Vastausten pohjalta oli selvää, että hanke olisi syytä käynnistää heti.

Hankkeen edistämisessä vetovastuun otti parkkihallin isännöinnistä vastaava Aora Isännöinti Oy. Kokenut isännöitsijä Harri Brandt sai sitkeällä työllä kaikki 87 osakasta sitoutumaan hankkeeseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Harrille oli myös alusta asti selvää, että näin suuressa kohteessa älykäs kuormanhallinta on tärkeä tekijä latausjärjestelmää valittaessa.

Vuonna 2021 pysäköintiyhtiö ei kuulunut vielä ARA:n sähköautojen lataustuen piiriin, koska samalla tontilla sijaitsevilla asuntoyhtiöillä ei ollut omistusta pysäköintiyhtiössä. Keskustelut ja yhteistyö ARA:n kanssa toimi hyvin ja ARA muuttikin tuen ehtoja. Vuoden 2022 alusta alkaen myös yhteisölliset pysäköintiyhtiöt, jotka toteuttavat asukaspysäköintiä omakustanteisesti voivat saada tukea lataushankkeeseen.

 

Latausjärjestelmän valinta on tärkeä päätös

Latausjärjestelmän valinta on monesti tärkein yksittäinen päätös latausasemaprojektin yhteydessä. Varsinkin suurissa pysäköintitiloissa valinta korostuu entisestään. Asiakkaan tulee ottaa huomioon eri järjestelmien erilaiset ominaisuudet ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi kokonaiskustannuksiin vuosien mittaan. Järjestelmiä vertailtaessa tulisi hahmottaa ominaisuuksien vaikutukset esimerkiksi sähköliittymän kokoon ja eri järjestelmissä voi olla myös muita juoksevia kustannuksia, jotka voivat lyhyessäkin ajassa nostaa kokonaiskustannuksia merkittävästi. Valintaa tehtäessä ainakin nämä seikat kannattaa ottaa huomioon:

  • Järjestelmän kuormanhallinta ja sen ominaisuudet
  • Kohteen sähköliittymän koko ja tarve
  • Järjestelmän käyttökustannukset
  • Latausaseman älykkäät ominaisuudet
  • Järjestelmän integroitavuus
  • Järjestelmä ja projekti täyttää Ara-tuen vaatimukset

 
Zaptec Pro -latausasema valittiin ratkaisuksi

Isännöitsijä Harri Brandt teki laajan selvitystyön tarjolla olevista latausasemista. Loppusuoralla vaihtoehdoksi mukaan tuli myös Zaptec Pro. ”Näin sattumalta Sparklin mainoksen ja tutustuin sitä kautta Zaptec Pron esitteeseen. Olin aiemmin jo tutustunut laajasti olemassa olevaan tarjontaan, joten tiesin markkinoilla olevat laitteet ja niiden ominaisuudet. Zaptecin uniikki tekniikka kuormanhallinnan dynaamisessa kolmivaihevirran vaiheiden tasauksen hyödyntämisessä sai minut heti kiinnostumaan laitteesta”, Harri kertoo. ”Lisäselvittelyjen jälkeen oli selvää, että valitsemme Zaptec Pron latausasemaksi tulevaan latausjärjestelmäämme”, hän jatkaa. 

Zaptec Pro -latausasema sopiikin ominaisuuksiltaan täydellisesti isomman pysäköintihallin latausratkaisuksi. Järjestelmässä on patentoitu täysin ainutlaatuinen kuormanhallinta, joka perinteisen lataustehon hallinnan lisäksi sisältää dynaamisen vaiheiden tasauksen. Tämän ansiosta latausjärjestelmä pystyy käyttämään lähes 100 prosenttisesti käytettävissä olevan kapasiteetin, kun perinteisissä järjestelmissä se usein jää 65 prosentin tasolle. Tämä on merkittävä etu sekä säästö taloyhtiölle, kun sähköliittymän kokoa ei tarvitse nostaa tarpeettoman suureksi. 

Kuormanhallinnan lisäksi Zaptec Pro -latausasemat sisältävät kaikki tarvittavat älykkäät ominaisuudet myös tulevaisuutta ajatellen (esim. Plug & Charge ja State-of-Charge). Laitteet ovat jatkuvassa yhteydessä pilvipalveluun (WiFI / 4G), jonka ansiosta järjestelmäpäivitykset tapahtuvat automaattisesti. Zaptec Portaalin avulla käyttäjät voivat seurata omaa kulutustaan ja taloyhtiö pystyy portaalin raporttien avulla laskuttamaan asukkaita käytön mukaisesti. Zaptec Portaali sekä 4G-yhteys ovat täysin ilmaisia, joten järjestelmän käytöstä ei tule erillisiä juoksevia kuluja.

Halutessaan taloyhtiö voi myös hoitaa käyttäjien laskutuksen valitsemansa operaattorin kautta, sillä järjestelmä tukee mm. avointa OCPP-protokollaa. Suomessa Zaptecin järjestelmä on integroitu jo useisiin eri palveluihin kuten Easypark, eParking ja Moovy.

 

Hankkeen asennustyöstä vastasi Saipu Oy

Latausjärjestelmän rakentajaksi valittiin Saipu Oy, jolla on pitkä kokemusta suurista sähköurakoista. "Saipu Oy valittiin latausjärjestelmän rakentajaksi, kun saimme kuulla Sparklin ja Saipun yhteistoiminnasta. Projekti lähti ripeästi liikkeelle, koska halusimme saada ARA:n tukihakemuksen sisään heti alkuvuodesta, jotta tukirahat eivät pääse loppumaan. Asennustyöt sujuivatkin ripeästi", Harri Brandt taustoittaa. 

Urakan koosta johtuen se toteutettiin eri vaiheissa, jotta hallin käyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriöitä. Autopaikkojen kaapelointia varten autot tuli siirtää pysäköintipaikoilta pois. Tämä toteutettiin kahdeksassa eri osassa niin, että aina yhden päivän aikana määritellyt autopaikat kaapeloitiin. Näin kukin asukas joutui siirtämään autonsa vain yhden päivän ajaksi muualle. Kaapeloinnissa käytettiin Wagon lattakaapelia, joka takaa helpon ja nopean asennettavuuden. 

Jokaiselle 87 paikalle rakennettiin latausvalmius aina Zaptec Pron taustalevyä myöden. Taustalevyn ansiosta itse laite on helppo ja nopea myöhemmin asentaa, kun autopaikan omistaja sen haluaa. Lopulta jo asennusvaiheessa 60 autopaikan omistajaa halusi latausaseman asennettuna. Alun perin latausasemia oli tarkoitus asentaa 50 kappaletta, mutta halukkaiden osakkaiden määrä kasvoi vielä hankkeen aikana.  

Pysäköintihallin koon takia oli järkevää rakentaa myös uusi ryhmäkeskus (250 A) pelkästään autojen latausta varten. Samalla pääsulake sekä sähköliittymä korotettiin vaaditulle tasolle. 

”Latausjärjestelmän rakentaminen onnistui yleisesti ottaen hyvin. Aluksi 4G -yhteyden kuuluvuuden kanssa oli hiukan haasteita, mutta sekin saatiin lopulta helposti ratkaistua. Myös käyttöönotto sekä opastus sujuivat kokemuksen ansiosta hyvin”, Saipun projektivastaava Rando Kukke kertoo.

Projekti valmistui kesäkuussa käyttövalmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö haki projektia varten Ara-tukea heti tammikuussa 2022. 

 

Latausasemien käyttö on sujunut odotetun helposti

Muutaman kuukauden käytön jälkeen kokemukset järjestelmästä ovat olleet hyviä ja latauskertoja on kertynyt jo satoja. Sähköautojen tämänhetkisestä saatavuudesta johtuen kaikilla latausasemilla ei vielä ole käyttöä, mutta osakkailla on mahdollisuus lataukseen heti, kun tarve tulee.  ”Latausasemien käyttö on sujunut kaikin puolin hyvin. RFID-tunnisteella lataaminen on kätevää ja helppoa. 60 latausaseman voimin, on perusteltua todeta, että Talin Pysäköintihalli Oy on ainakin Kutomotien (ellei koko Pitäjänmäen) parhaiten varusteltu autohalli sähköautojen latausta silmällä pitäen”, Harri Brandt summaa projektin.