Zaptec Sense dynaaminen kuormanhallinta

Hyödynnä kotisi vapaa sähkökapasiteetti paremmin.

Omakoti-, rivi- ja kerrostalojen sähkökapasiteetti on usein rajallinen. Tästä syystä Zaptec kehitti Zaptec Sensen. Se on sähköpääkeskukseen asennettava sensori, joka auttaa hyödyntämään koko vapaan sähkökapasiteetin älykkäästi ja samalla suojaamaan sulakkeita. Tämän ansiosta pystytään lataamaan mahdollisimman monta sähköautoa mahdollisimman nopeasti käytettävissä olevalla sähköteholla.

Kolme tärkeintä syytä valita Zaptec Sense

 


Pienempi sähkölasku, kun vältetään latausta hintapiikkien aikaan


Zaptec Sense ottaa automaattisesti huomioon kodin muiden sähkölaitteiden kulutuksen


Auton latauksen aikana vältetään tehopiikit sekä sulakkeiden palaminen

Kodin sähkökapasiteetti järkevämmin käyttöön

Zaptec Sense säätää automaattisesti kiinteistön latausnopeutta. Latausnopeus kasvaa, kun virtaa käytetään muualla vähemmän. Tällöin autot ladataan entistä nopeammin täyteen. Jos kodin muiden sähkölaitteiden virrankulutus on korkea, Zaptec Sense vähentää sähköajoneuvojen lataukseen käytettyä tehoa välttääkseen ylikuormituksen ja sulakkeiden palamisen. Laite takaakin tavallista enemmän tehoa sähköajoneuvojen lataukseen ja tekee sen täysin automaattisesti.

 

Zaptec Sensen ominaisuudet

Pienemmät sähkölaskut

Zaptec Sensen avulla latausjärjestelmän tehoa voidaan säätää, jolloin kalliit hintapiikit voidaan välttää.

Käyttää kaiken saatavilla olevan tehon

Lataus säädetään automaattisesti asunnon muiden sähkölaitteiden kulutuksen mukaan, jotta saatavilla oleva sähkökapasiteetti hyödynnetään täysin.

Useamman sähköauton lataaminen nopeammin

Mahdollisimman monta sähköautoa ladataan mahdollisimman nopeasti käytettävissä olevalla sähkökapasiteetilla.

Vältetään korkeat kustannukset

Zaptec Sensen avulla voidaan välttää kalliit huipputehomaksut sähkölaskussa.

Estetään sulakkeiden palaminen

Auton latauksessa vältetään tehopiikit ja sulakkeiden palaminen.

Virrankulutuksen tarkastelu reaaliajassa

Zaptec-sovellus näyttää täydellisen yleiskuvan virrankulutuksesta.

Lataaminen ilman Zaptec Senseä

Jos rakennuksessa on vähän vapaata sähkökapasiteettia saatavilla, voi olla vaara, että sulakkeet palavat ylikuormituksen seurauksena. Latausaseman tehoja rajoitetaan, jotta rakennuksen huipputehoihin jää tarpeeksi varmuusmarginaalia. Tällöin sulakkeet eivät pala sähköautoa ladattaessa, mutta tällöin ei myöskään koko sähkökapasiteetti ole käytössä.

Lataaminen Zaptec Sensen kanssa

Zaptec Sensen avulla rakennuksen kaikki käytettävissä oleva vapaa sähkökapasiteetti hyödynnetään. Tämä tarkoittaa nopeampaa ja turvallisempaa latausta. Tämä mahdollistaa jopa useamman sähköauton samanaikaisen latauksen.

Kiinnostuitko Zaptec Sensesta tai heräsikö sinulla kysymyksiä?

Ota meihin yhteyttä

Tilaa suoraan verkkokaupasta

 

Usein kysytyt kysymykset 

Missä Zaptec Sense toimii? 

Zaptec Sense toimii käytännössä kaikkialla: omakotitaloissa, rivitaloissa, kerrostaloissa, liikekiinteistöissä, kesämökeillä jne.

Näkyvillä vai piilossa?

Zaptec Sense voidaan asentaa halutulla tavalla. Se voidaan asentaa esim. sähkökaapin oven ulko- tai sisäpuolelle.

Miten Zaptec Sense toimii?
  1. Zaptec Sense kytketään sähkökeskukseen
  2. Zaptec Sense kerää reaaliaikaista tietoa asunnon sähkönkulutuksesta
  3. Zaptec Sense raportoi kulutustiedon reaaliaikaisesti Zaptecin pilvipalveluun
  4. Zaptecin pilvipalvelu säätää latausaseman tai latausasemajärjestelmän kokonaiskulutusta muun kulutuksen mukaan reaaliajassa
Mikä Zaptec Sense on?

Zaptec Sense mittaa kiinteistön virrankulutusta reaaliajassa ja säätää latausaseman tai latausasemajärjestelmän latausnopeutta automaattisesti käytettävissä olevan tehon mukaan. Zaptec Sense ymmärtää kokonaisvirrankulutuksen ja mukauttaa sähköautojen latauksen sen mukaan. Kun kiinteistön virrankulutus on alhainen, Zaptec Sense varmistaa automaattisesti, että latausnopeus kasvaa ja päinvastoin.

Missä Zaptec Senseä voi käyttää?

Zaptec Sense on suunniteltu alusta asti niin, että se toimii käytännössä kaikkialla: omakotitaloissa, rivitaloissa, kerrostaloissa, liikekiinteistöissä, kesämökeillä jne.

Mitä tarkoitetaan dynaamisella kuormanhallinnalla?

Sillä tarkoitetaan rakennuksen kokonaissähkönkulutukseen mukautuvaa latausta. Zaptec Sense ymmärtää rakennuksen kokonaisvirrankulutuksen ja mukauttaa sähköautojen latauksen sen mukaan. Jos rakennus kuluttaa paljon sähköä esimerkiksi illalla, kun kaikki tekevät ruokaa samaan aikaan, latausasemajärjestelmä ymmärtää tämän ja ottaa virrankulutuksen huomioon ja kasvattaa latausnopeuksia vasta sitten, kun paljon sähkövirtaa kuluttavien kodinkoneiden käyttö on lopetettu.

Mitä tarkoittaa dynaaminen virran rajoittaminen?

Tämä tarkoittaa, että latausjärjestelmä syöttää lisää tehoa ajoneuvojen lataukseen, kun rakennuksen yleinen kulutus laskee, joten latausta ei koskaan lisätä rakennuksen yleiseen virrankulutukseen. Näin varmistetaan, että sähköauton latauksen virrankulutus ei koskaan vaikuta sähköliittymän huipputehomaksuihin. Tämä tekniikka auttaa pienentämään sähkölaskua, kun vältetään sähköajoneuvojen latauksesta johtuvat korkeammat verkkomaksut.

Mitä Zaptec Sense -asennuspakettiin kuuluu?

Asennuspaketin mukana tulee Zaptec Sense, kommunikaatiokaapeli sähkökeskusta varten sekä asennusohjeet. Suomessa lähes aina tarvitaan mukaan myös suorakytkentämittari sekä virtalähde.

Voiko Zaptec Sensen asentaa itse?

Sähkömies tarvitaan suorittamaan asennus sähkökeskukseen.

 

Zaptec Sense sähkönumero: SNRO 3503302