Pienkerrostalon autohallipaikkojen sähköistäminen Kuusisaaressa

Jaa:
Perustiedot

Valmistuminen: Marraskuu 2021
Asennetut latauslaitteet: 10 kpl Zaptec Pro 22kW -latausasemaa
Laajennattavuus: Laajennettavissa 10 pihaparkkipaikalle
Asennuspartneri: Saipu Oy

 

Taloyhtiön katse jo tulevaisuudessa

As Oy Kyynäräkuja on vuonna 2000 valmistunut taloyhtiö arvostetulla Kuusisaaren asuinalueella. Pienkerrostaloon kuuluu kymmenen asuntoa, joilla kaikilla on oma autotallipaikka sekä pihaparkkipaikka eli yhtiöstä löytyy yhteensä 20 autopaikkaa. Autotallipaikat ovat jaettuna kahteen erilliseen viiden paikan autotalliin. 

Keväällä 2021 taloyhtiön hallituksen aloitteesta tehtiin tarvekartoitus sähköautojen latausasemien hankinnasta. Vaikka valtaosalla ei vielä taloyhtiössä ollutkaan käytössään ladattavia ajoneuvoja, niin yhtiössä vallitsi selvä yhteisymmärrys, että lähitulevaisuudessa tarve tulee kasvamaan. Taloyhtiö halusi olla mukana tekniikan kehityskulussa sekä ratkaista heti alkuunsa yleisen sähköautoilun ongelman: auton hankinta mietityttää, koska taloyhtiössä ei ole latausmahdollisuutta. Alusta asti oli myös selvää, että taloyhtiön kannattaa hyödyntää valtion ARA-tukea latausasemien asennusprojektissa mahdollisimman laajasti, joten kaikkiin kymmeneen autotallipaikkaan päätettiin hankkia latausasemat.

 

Tarjouksien kerääminen sekä suunnitelmien muutos

Taloyhtiö pyysi tarjouksen kolmelta eri toimijalta. Sparkli löytyi tarjoajien listalle suositusten kautta. ”Zaptecin erinomainen maine Norjassa oli tärkeä seikka, koska Suomessa ei ole vielä pidempää kokemusta latauslaitteista.”, taloyhtiön hallituksesta todettiin. 

Monesti tarjouksien arvioinnissa on hankala verrata tarjouksia keskenään, koska ne voivat sisällöltään ja toteutukseltaan olla todella erilaisia. Halvempi kokonaisprojekti saattaa pidemmällä aikavälillä tulla huomattavasti kalliimmaksi, kun järjestelmä ei kestäkään tulevaisuuden vaatimuksia ja sitä pitää päivittää tai pahimmassa tapauksessa jopa purkaa ja asentaa kokonaan uusi järjestelmä. 

Alkuperäisen tarjouspyynnön ja suunnitelman lähtökohtana oli, että latausasemat asennetaan jokaisen huoneiston oman sähkömittarin takaa. Meidän näkemyksemme mukaan tämä ei ollut kohteeseen järkevin toteutustapa, joten teimme myös toisen tarjousehdotuksen vaihtoehtoisesta toteutuksesta, jolloin latausasemien kaapelointi vedetään kiinteistökeskuksen kautta. Tämä ratkaisu mahdollistaa suuremman lataustehon latausasemille eikä huoneistokohtaista sähkönkäyttöä tarvitse rajoittaa. Täyssähköautojen yleistyessä järjestelmä ei myöskään vaadi päivittämistä vaan on toimintavarma myös tulevaisuudessa. Zaptec Portaalin kautta sähkönkulutus voidaan kohdistaa jokaiselle käyttäjälle erikseen ja laskuttaa sen mukaisesti, joten tämäkään ei muodostunut ongelmaksi ehdottamassamme ratkaisussa.

Taloyhtiö valitsi tarjouksista antamamme vaihtoehtoisen toteutuksen ja he kommentoivat valintaa näin: ”Sparklin asiantuntemus, havainnollistavat esimerkit erilaisista vaihtoehdoista latauslaitteisiin ja järjestelmään sekä kokenut asennuspalvelu vakuuttivat yhtiön kääntymään yhteistyöhön Sparklin kanssa.”

 

Projektin vaiheet etenivät normaaliin tapaan

Taloyhtiöprojekteissa usein aikaa vievin osuus on selvitystyö, tarjousvaihe, päätökset sekä mahdollisten tukien hakeminen. Usein itse projektin toteutus on nopein vaihe. As Oy Kyynäräkujan projekti ei tästä eronnut vaan noudatti normaalia kaavaa. Kevät ja kesä meni selvitystyössä sekä tarjouspyyntöjen vertailussa sekä lopullisen valinnan tekemisessä. ARA-tukihakemuksen käsittelyssä meni n. 3 kuukautta. Valittu ratkaisu sisälsi 10 kappaletta asennettuja 22kW tehoisia Zaptec Pro -laitteita, joten vuoden 2021 avustussääntöjen mukaisesti ARA-tukien määrä oli 50 prosenttia projektikustannuksista. 

“Päätöksen jälkeen itse asennusprojekti sujui nopeasti ja huomaamattomasti – mitään aputöitä ei tarvittu, urakointi hoitui kokonaisvaltaisesti”, taloyhtiöstä kerrottiin. Projektin varsinaiseen toteutukseen meni aikaa vain kolme päivää. Projekti oli mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla myös siitä syystä, että Zaptec pystyi toimittamaan latausasemat nopealla aikataululla globaalista komponenttipulasta huolimatta.

 

Latausjärjestelmä käytössä ja valmiina myös tulevaisuuteen

Toistaiseksi yhtiössä on ollut vähäinen tarve lataukselle, koska ladattavia autoja on vielä vain muutama. Aktiiviset lataajat ovat kuitenkin olleet tähän mennessä tyytyväisiä Zaptec Pro -latauslaitteisiin ja niiden käytön helppouteen.

“Zaptecin applikaatio sekä portaali ovat selkeitä ja niiden avulla on helppo seurata omaa lataushistoriaa, latausnopeutta ja muita tietoja järjestelmästä.”, taloyhtiön aktiiviset lataajat kertovat.

Uskomme, että toteutettu latausratkaisu palvelee As Oy Kyynäräkujaa vuosiksi eteenpäin sähköautokannan lisääntyessä. Pilvipalveluun kytketty järjestelmä pitää myös huolen, että latausasemat pysyvät päivitettynä sekä saavat uusia ominaisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi järjestelmä on helposti skaalattavissa myöhemmin myös pihaparkkipaikoille, koska nykyisessä ratkaisussa otettiin tämä jo valmiiksi huomioon.