Hyvä yhteistyö takaa onnistuneen projektin

Jaa:
Perustiedot

Valmistuminen: Kesäkuu 2022
Asennetut latauslaitteet: 12 kpl Zaptec Pro 22kW -latausasemaa
Laajennattavuus: Latausvalmius kaikilla paikoilla
Asennuspartneri: Voltaco Oy
Laskutusoperaattori: eParking

 

Projektin käynnistyminen

As. Oy Helsingin Poseidon on 26 huoneiston kerrostalo, joka on valmistunut vuonna 2005 Helsingin Aurinkolahteen. Tämä kuusikerroksinen talo sijaitsee vaikuttavalla paikalla aivan Aurinkolahden uimarannan vieressä ja lähellä Uutelan hienoja ulkoilualueita. Pysäköintipaikkoja yhtiössä on yhteensä 24, joista 22 sijaitsee autohallissa ja kaksi ulkona. Taloyhtiön isännöinnistä vastaa Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöitsijä Mikko Höstman.

Taloyhtiössä oli keskusteltu autopaikkojen sähköistämisestä lähivuosien ajan eri yhteyksissä. Osakkaiden tarpeiden ja tahtotilan kasvaessa yhtiön oli lopulta helppo päättää projektin toteuttamisesta yhtiökokouksessa. Taloyhtiön hallitus antoi projektin vetovastuun isännöitsijälle. "Taloyhtiön hallitus antoi heti täyden luoton siihen, että isännöitsijä hoitaa projektin yhdessä urakoitsijan ja palveluntarjoajan kanssa siten kuin yhtiökokous oli sen päättänyt ja tilannut", Mikko taustoittaa hanketta.

 

Kokemuksella asennustyö sujuu nopeasti

Urakoitsijaksi valikoitui sähköautojen latausratkaisuihin erikoistunut Voltaco Oy. Sparkli ja Voltaco ovat tehneet tiivistä ja avointa yhteistyötä, jonka ansiosta molemmilla toimijoilla on hyvä käsitys siitä, millaisissa kohteissa Zaptecin latausjärjestelmän edut tulevat parhaiten esiin. Poseidoniin Zaptec Pro -latausasema sopii erittäin hyvin, joten Voltaco tarjosi sitä ratkaisussaan. ”Hinta ja toimitusvarmuus”, oli isännöitsijä Mikko Höstmanin lyhyt ja ytimekäs vastaus siihen, miksi lopulta Zaptec Pro myös valittiin latauslaitteeksi.

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen varsinainen toteutus päästiin aloittamaan. Asennustyö sujui varsin nopeasti ammattitaidolla ja valmistui puolessatoista viikossa. Koko projekti oli valmiina neljässä viikossa taloyhtiön päätöksestä. Kaikille 24 autopaikalle asennettiin latausvalmius ja 12 paikkaa varustettiin myös Zaptec Pro -latausasemalla. Latausjärjestelmään lisätään uusia asemia sitä mukaan, kun asukkaiden tarve kasvaa. "Koko projekti eteni uskomattoman hyvin. Voin suositella Voltacoa varauksetta", Mikko summaa projektin kulun.

 

Laskutus helpottuu palveluntarjoajan avulla

Usein taloyhtiöissä päätetään myös siitä, että latausjärjestelmän kulut tulee jakaa reilusti ja tasapuolisesti käytön mukaisesti. Poseidon ei ollut tämän suhteen poikkeus. Zaptec Portaalin kautta taloyhtiössä pystytään ilmaiseksi seuraamaan ja raportoimaan jokaisen käyttäjän kulutusta ja käyttämään raporttia laskutuksen apuna. Kannattaa kuitenkin huomioida, että käyttäjäkohtainen laskuttaminen työllistää taloyhtiötä tai isännöitsijää ja laskuttaminen on siksi monesti helpompaa hoitaa suoraan palveluntarjoajan kautta. Tällöin laskutus on helppoa, selkeätä ja yksinkertaista kaikille käyttäjille.

Yksi Zaptec Pro -latausaseman vahvuuksista on vapaa integroitavuus kolmansien osapuolten palveluihin ja näin asiakas voi itse halutessaan päättää palveluntarjoajan. Integraatio voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla (OCPP, API, Webhooks) riippuen palveluntarjoajan omasta teknisestä ratkaisusta. Suomessa Zaptecin järjestelmä on jo integroitu useisiin suuriin palveluihin. Integrointi on toteutettu ja testattu Sparklin ja palveluntarjoajien yhteistyönä. Poseidon valitsi laskutusoperaattoriksi eParkingin, jolla on pitkä kokemus pysäköinnin ja lataamisen digitaalisista palveluista. "Laitteet kytkettiin heti urakan valmistuttua eParking-taustajärjestelmään, josta hoituu käyttäjäkohtaiset laskutukset sekä kattavat raportointinäkymät. Palveluntarjoajan näkökulmasta yhteistyö on sujunut saumattomasti sekä Voltacon että Sparklin osalta", Antti Hiekkanen eParkingilta kommentoi.

 

Yhteistyössä on voimaa

Kaikissa projekteissa on lopulta tärkeintä, että asiakas on tyytyväinen ja saa käyttöönsä tarpeensa mukaisen laitteen. Poseidonissa latausasemien käyttö on ollut asukkaille helppoa heti alusta asti. "Lataajat ottivat latausasemat käyttöön omatoimisesti välittömästi annettujen ohjeiden avulla.", isännöitsijä Mikko Höstman kertoo.

Sähköautojen latausasemaprojekteissa on usein monia eri tahoja ja osapuolia. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kaikki projektin osapuolet toimivat avoimesti tiiviissä yhteistyössä toisiinsa luottaen. Poseidonin hanke on hyvä esimerkki onnistuneesta kokonaisuudesta. Jokainen projektiin osallistunut osapuoli luotti toistensa ammattitaitoon sekä erikoisosaamiseen. Taloyhtiöllä oli myös selkeä tahtotila projektin läpimenosta, jonka ansiosta hanke saatiin nopeasti valmiiksi. Tarjouspyynnöt lähetettiin alkuvuodesta 2022 ja kesällä 2022 projekti oli jo valmis. "Hankkeen sujuvaan läpimenoon vaikutti oleellisesti näkymätön työ eli taloyhtiön ja sen hallituksen antama 100 prosenttinen luotto. Sitä kautta isännöitsijä, urakoitsija ja palveluntarjoaja saivat täydellisen työrauhan, joka luonnollisesti edesauttoi urakan sujuvaa läpimenoa. Iso kiitos siis kuuluu taloyhtiön hallitukselle, edellä mainituista syistä", Mikko kiteyttää.

"Urakoitsijan osalta kiitokset isännöitsijälle ja taloyhtiölle luottamuksesta projektin kaikissa vaiheissa. Kiitokset myös Sparklille ja eParkingille joiden kanssa yhteistyö sujui saumattomasti - lopputuloksena aikataulussa valmistunut projekti ja asennetuilla latausasemilla tyytyväiset käyttäjät.", Voltacon projektipäällikkö Niklas Malmbäck kiittelee.