Latauspisteen asennusvelvoite ei asuinkäytössä oleville rakennuksille

Latauspisteen asentamisvelvoite koskee tietyin poikkeuksin kaikkia ei asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa.

Taustaa

Osana Euroopan Unionin puhtaan energian pakettia (Clean Energy for All Europeans) Suomessa astuu voimaan 31.12.2024 laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä. Sen lisäksi, että laissa on määritelty vähimmäisvaatimukset uusille rakennuksille ja laajamittaisesti korjattaville rakennuksille, uusi laki asettaa myös vähimmäisvaatimuksia jo olemassa oleville ei asuinkäytössä oleville rakennuksille.

Ketä latauspisteen asennusvelvoite koskee?

Latauspisteen asentamisvelvoite koskee tietyin poikkeuksin kaikkia ei asuinkäytössä olevia rakennuksia, joissa on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa. Asentamisvelvoite vaatii, että rakennuksen pysäköintipaikalla on oltava vähintään yksi normaali (vähintään 3,7kW tehoinen) latauspiste tai yksi suuritehoinen latauspiste.
 
Latauspisteen asennusvelvoitteesta vapautetut poikkeustapaukset:

  • Velvoite ei koske rakennuksia, joissa ei käytetä energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen (poislukien pysäköintitalot, jotka on tarkoitettu yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen, vaikka pysäköintitaloissa ei käytettäisi energiaa sisäilmaston ylläpitämiseen)
  • Velvoite ei koske puolustushallinnon käytössä olevia rakennuksia
  • Velvoite ei koske mikroyritysten omistuksessa ja käytössä olevia rakennuksia (yritys on lain määritelmän mukaan mikroyritys jos sen henkilöstömäärä on alle 10 vuosityöyksikköä ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa)
  • Asuinkäytössä olevia rakennuksia (joiden kerrosalasta vähintään puolet on asumiskäytössä)

Mitkä ovat latauspisteen vaatimukset?

Asennusvelvoitteen täyttävien latauspisteiden on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU liitteen II teknisten eritelmien mukaisia normaalitehoisia tai suuritehoisia latauspisteitä. Liitteessä määritellyt vaatimukset:

  • tulee olla tarkoitettu sähköauton lataukseen
  • latauspisteen teho yli 3,7kW
  • varustettu Type2 tai CCS liittimellä, riippuen latauspisteen ominaisuuksista (normaali tai suuritehoinen latauspiste)
  • latauspisteeksi käy myös lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta mukainen julkinen latauspiste.

Traficom aloittaa latauspisteiden valvonnan heti vuoden 2025 alusta alkaen

Rakennuksen omistajan velvollisuus on varmistaa, että asennusvelvoite on täytetty 31.12.2024 mennessä. Traficom on ilmoittanut aloittavansa latauspisteiden valvonnan heti vuoden 2025 alusta alkaen. Asennusvelvoite koskee muun muassa useita kuntien ja seurakuntien rakennuksia sekä yksityisomisteisia liikekiinteistöjä. Lisätietoja asentamisvelvoitteesta löytyy Traficomin verkkosivuilta. Traficomin sivuilla on myös työkalu, jolla oi tehdä alustavan arvion sähköauton latauspisteen asennusvelvoitteen soveltuvuudesta tiettyyn rakennukseen.

Lisätietoa laista

Euroopan komission direktiivi
 

Meiltä saat apua oikean latausjärjestelmän valintaan

Latauspisteen asennusvelvoitteen ratkaisu voi olla helpompaa kuin ensialkuun voisi kuvitella. Mordernit latausasemajärjestelmät osaavat hyödyntää kiinteistön olemassa olevan vapaan kapasiteetin mahdollisimman tehokkaasti eikä kalliita latausinfrastruktuuri-investointeja tarvita. Latausasemajärjestelmiin saa myös dynaamisen kuormanhallinnan, joka pitää huolen siitä, että latausasemien kulutus ei laukaise sulakkeita eikä aiheuta kulutuspiikkejä. Esimerkiksi Zaptec Pro ja Waybler -järjestelmät soveltuvat erinomaisesti helpoksi ja pitkäikäiseksi ratkaisuksi latauspisteen asennusvelvoitteen täyttämiseksi. Molempiin järjestelmiin on myös helppo lisätä mukaan latauspalveluoperaattori, joka hoitaa automaattisesti latausten veloittamisen kiinteistön puolesta. Ota meihin yhteyttä ja autamme mielellämme ratkaisemaan latausasema velvoitteen parhaalla mahdollisella järjestelmällä.

Ota meihin yhteyttä