Sähköauto työsuhdeautona

Sähköautojen yleistyessä myös työsuhdesähköautot lisääntyvät.

Sähköautojen yleistyminen ja niiden vähäpäästöisyys ovat herättäneet ihmisissä kiinnostusta ekologisempaan liikkumiseen. Yhä useampi on tietoisempi ympäristöasioista ja haluaa omalta osaltaan vaikuttaa niihin. Myös työnantajat ja verottaja haluavat kannustaa työntekijöitä vähäpäästöisempään liikkumiseen. 

Muutokseen kannustaa täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvon alentuminen 170 eurolla kuukaudessa. Vähennys koskee sekä vapaata autoetua että käyttöetua. Tämän lisäksi aiempi vapaan autoedun vähennys 120 euroa jää voimaan, mikä tarkoittaa vapaan autoedun osalta kokonaisuudessaan 290 euron veroalennusta per kuukausi.

Lisäksi työnantajan kustantama sähköauton lataus työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä on verovapaata. Tämä koskee työntekijän omaa tai työsuhdetäyssähköautoa ja -hybridiä. Työnantaja ei voi kuitenkaan kustantaa työntekijän kotona tapahtuvaa latausta verottomasti, jos kyseessä on käyttöetu. Tähän on helpotuksena mahdollisuus hankkia kotilatausasema sähköauton lisävarusteena. Lisävarusteisiin liittyvät asennuskustannukset ovat osa hankintahintaa ja lasketaan mukaan autoetuun. 

Vapaan autoedun kohdalla lataaminen kotona katsotaan verottomaksi eduksi, jos lataukseen käytetyn sähkön määrä pystytään erikseen mittaamaan. Zaptecin latausasemat mahdollistavat kulutuksen erittelyn Zaptec Portaalin kautta.

Nämä edut ovat voimassa 2021-2025, mutta uskomme etujen jatkuva jossain muodossa vuoden 2025 jälkeenkin kannustaen ympäristöystävällisempään autoiluun siirtymistä.