Latausjärjestelmän valinta ja asennus

Latauslaitteita valittaessa kannattaa ajatella samoin kuin koko hankkeessa, eli tehdä valintoja, jotka toimivat ja ovat käyttökelpoisia myös pitkälle tulevaisuuteen. Ei kannata valita latauslaitteita, jotka ovat tehonsa tai ominaisuuksiensa puolesta vanhentuneita jo muutamassa vuodessa. Modernit latauslaitteet – ja järjestelmät toimivat, kuten matkapuhelimet tai sähköautot: ohjelmisto päivittyy automaattisesti verkon yli aina uusimpaan, ja parhaimmillaan laitteen ominaisuudet päivittyvät ja paranevat vielä vuosien päästä ensi asennuksesta.

Näin alkuinvestoinniltaan hieman kalliimpi ratkaisu voi olla huomattavasti edullisempi koko käyttöikänsä aikana, jos ohjelmistopäivitykset tuovat uutta tehokkuutta toimintaan ja latausteho riittää tukemaan täyssähköautojen latausta järkevillä latausajoilla.

Harvassa taloyhtiössä hankitaan kaikille autopaikoille latausasemia heti alkuun. Kannattaa hankkia järjestelmä, jossa on jo alusta asti mietitty, miten järjestelmää voi skaalata mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti. Zaptec Pro latausjärjestelmässä helppo skaalautuvuus on mietitty alusta asti yhdeksi tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Parhaimmillaan järjestelmään voidaan asentaa lisää uusia latausasemia muutaman minuutin asennustyöllä ja käyttöönotolla.

Varsinaiset latausinfrastruktuurin päivitystyöt ja latausasemien asennustyöt vievät tyypillisesti joitain viikkoja toteuttaa riippuen kohteen koosta ja muutostöiden laajuudesta. Muutostöitä voidaan joutua tekemään esimerkiksi kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen, putkituksiin ja sähköjohtimiin. Asennuspartnerimme ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on riittävästi asennuskapasiteettia, jotta hankkeiden käynnistymiset eivät viivästy kohtuuttomasti. 

Samoin latauslaitekumppanimme Zaptec investoi jatkuvasti lisää tuotannon kasvattamiseksi, jottei latauslaitteista pääse syntymään pulaa, vaan yhtiö pystyy jatkuvasti vastaamaan kasvavaan kysyntään, jolloin hankkeet eivät viivästy ainakaan saatavuuden takia.

Löydä oman alueesi ammattilainen