ARA-tuki sähköauton lataukselle

Latausjärjestelmän päivitysprojektiin kannattaa ehdottomasti hakea ja käyttää kaikki mahdolliset valtion ja/tai EU:n kulloinkin tarjolla olevat tuet. Viime vuosina tukea on jaettu ARA:n kautta merkittävät määrät taloyhtiöiden latausvalmiuksien päivittämiseen. Tuen määrät ja kriteerit ovat muuttuneet viime vuosina, joten on hyvä päivittää viimeisimmät tiedot suunnittelun alkuvaiheessa, jotta niistä saa täyden hyödyn. 

 

Toteutuvan lataushankkeen avustettavia kustannuksia ovat: 
  • Tarvekartoitus
  • Hankesuunnittelu
  • Sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • Sähköliittymän tyypin muutos
  • Putkitukset ja kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • Latauslaitteet kun ne ovat tuen saajan omistuksessa.
Tutustu hakuohjeisiin

ARA tuki sähköautojen latausinfran rakentamiseen

ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö.

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista (enintään 90 000 euroa). Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Alle viiden autopaikan taloyhtiöt saavat myös avustusta, jos latausvalmius tehdään suoraan kaikille paikoille. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan, jos latauslaitteet ovat avustusta hakevan yhteisön omistuksessa ja ne ovat varustettu Type 2 -liittimillä ja niissä voidaan tarvittaessa käyttää vähintään 11 kW lataustehoa.

Tarkemmat ohjeet ja avustuksen myöntämisen edellytykset on kerrottu ARAn omassa hakuohjeessa. Tutustu hakuohjeeseen