Toimitilat

Sähkö- ja hybridiautojen lisääntyessä myös yritysten toimitiloihin tai niiden läheisyyteen tarvitaan yhä enemmän latauspisteitä. Sujuva lataus ja toimivat ratkaisut ovat tulevaisuudessa tärkeä osa henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Tulevaisuuden laajennustarpeiden huomiointiin on hyvä kiinnittää huomiota jo alkuvaiheessa. Mikäli kiinteistön sähköjärjestelmää suunniteltaessa otetaan jo alusta alkaen huomioon silmällä pitäen sähköautojen latauspisteiden tuleva tarve, voidaan kiinteistön liittymäkaapeli, sähkökeskukset ja muu tarvittava sähköinfra mitoittaa jo valmiiksi kestämään tulevaisuuden kasvava sähkönkulutus. Sähköliittymän kokoa on näin helppo myöhemmin kasvattaa lataustarpeen kasvaessa ja laitteita lisättäessä. 

Zaptec Pro latausjärjestelmä on sopiva niin pieniin kuin suuriinkin toimitiloihin. 

Kiinnostuitko yritysten latausratkaisuista?

Ota meihin yhteyttä