Hanke- ja sähkösuunnitelmat

Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty – sanoo vanha sananlaskukin, mutta tottahan se on. Hankesuunnitelma ja siihen liittyvät sähkösuunnitelmat kannattaa tehdä huolella ja tarvittaessa jo suunnitteluvaiheessa kannattaa käyttää asiantuntija-apua. 

Autojen sähköistyminen etenee tällä hetkellä nopeasti, mutta latausvalmiuden ja latausasemien käyttöönotossa ei kannata kiirehtiä liikaa. Hanke kannattaa suunnitella alusta alkaen hyvin, jotta ratkaisu on kestävä myös muutaman vuoden päästä. Vaikka suurin osa tällä hetkellä myytävistä sähköautoista on lataushybridejä, jo lähivuosina täyssähköautojen hinnat laskevat kilpailukykyiselle tasolle ja uusien autojen myynnissä täyssähköautot ohittavat lataushybridit. Tämä muutostrendi kannattaa ottaa huomioon taloyhtiön latausjärjestelmässä jo nyt.

Nykyisellä autokannalla pienin mahdollinen latausteho (eli yleensä 3,7kW) todennäköisesti riittäisi taloyhtiön lataushybrideille sekä muutamalla kärsivälliselle täyssähköauton lataajalle. Ratkaisu kuitenkin vanhenee hyvinkin nopeasti ja taloyhtiöllä on edessään uusi hanke järjestelmän päivittämiseksi tai korvaamiseksi. Norjassa tehtiin useassa taloyhtiössä tämä virhe ja kokonaiskustannukset kasvoivat merkittävästi.

Hyvällä suunnittelulla voidaan valita jo nyt ratkaisu, joka skaalautuu tulevaisuuden lataustarpeisiin, mutta joka ei silti ole merkittävästi kalliimpi kuin minimitehoilla toteutettavat ratkaisut. Olemassa olevasta sähköliittymästä ja sulakkeista kannattaa ottaa kaikki irti älykkäällä ratkaisulla eli kuormanhallintajärjestelmällä, joka mahdollistaa mahdollisimman suuren lataustehon taloyhtiön muu sähkönkulutus huomioon ottaen ja joka jakaa lataustehoa kaikille latauspisteille tasapuolisen reilusti. Myös sähkönkulutuksen laskutuksen ratkaisu kannattaa suunnitella huolella ja laskea käytön kustannuksia jo etukäteen, ettei palveluntarjoajien tarjoamat markkinahintaa huomattavasti korkeammat sähkönhinnat pääse yllättämään projektin valmistuttua.