Jaa:

27.03.2024

Enegic dynaaminen kuormanhallinta maksimoi sähkökapasiteetin käytön

Dynaamisella kuormanhallinnalla on tärkeä rooli tehokkaassa ja turvallisessa latausratkaisussa niin omakotitalossa kuin taloyhtiöissäkin.

Enegic dynaaminen kuormanhallinta maksimoi sähkökapasiteetin käytön

Kun omakotitaloon tai taloyhtiöön suunnitellaan sähköauton latausratkaisua, niin usein latauslaitteen valinnan lisäksi pohditaan kuormanhallinnan tarpeellisuutta. Eri asumismuodoissa on hieman erilaiset ratkaistavat haasteet. Taloyhtiöissä usein pohditaan koko kiinteistön sähköliittymän kokoa sekä latausinfran mitoitusta ottaen huomioon tilanteen, kun useampi sähköauto vaatii samanaikaista latausta. Omakotitalossa ongelma liittyy usein sähkökapasiteetin riittävyyteen, kun useat sähkölaitteet ovat samaan aikaan päälle kuten esimerkiksi sähkökiuas ja pesukoneet. Monesti taloudessa voi vielä olla useampi ladattava auto sekä latauslaite.

Tavallinen kuormanhallinta tasaa lataustehon sitä tarvitseville autoille. Asennuksen yhteydessä järjestelmälle on annettu maksimiteho, jota ei ylitetä, vaan se jaetaan ladattavien autojen kesken. Maksimitehon määrityksessä täytyy ottaa varman päälle, ettei koko kiinteistön kapasiteetti ylity. 

Dynaaminen kuormanhallinta toimii älykkäämmin, sillä se seuraa reaaliajassa koko kiinteistön sähkön käyttöä ja määrittelee tämän perusteella, kuinka paljon kapasiteettia sähköautojen lataukselle on mahdollista antaa. Näin koko sähkökapasiteetti saadaan aina mahdollisimman hyvin hyödynnettyä tarpeen mukaan. Enegicin dynaaminen kuormanhallinta on suunniteltu ratkaisemaan kuormanhallinnan ongelmat niin omakotitalossa kuin taloyhtiöiden suuremmilla pysäköintialueilla. 

Enegic kuormanhallinnassa on monipuoliset ominaisuudet

Enegicin dynaaminen kuormanhallinta on Ruotsissa suunniteltu ja koottu laite, joka sopii kaikkiin kohteisiin ja sen asentaminen sähkökeskukseen on tehty erityisen helpoksi ilman johtojen irroittamista. Järjestelmä suojaa kiinteistön sulakkeita, mutta samalla ottaa koko kapasiteetista kaiken mahdollisen hyödyn irti. Kiinteistön sähkönkulutusta pystytään seuraamaan reaaliajassa käyttäjäystävällisellä applikaatiolla ja selkeiden näkymien kautta kiinteistön keskeisimmät sähkönkulutusindikaattorit on helppo huomata. Enegic mahdollistaa myös lataamisen silloin, kun sähkönhinta on halvimmillaan. Järjestelmä seuraa Nordpoolin ilmoittamia tuntihintoja ja esimerkiksi pörssisähkön käyttäjille tämä tuo selviä säästöjä. 

Enegicin kuormanhallintaan on mahdollista liittää myös aurinkosähkön tuotannon seuranta, jolloin auton latausta voidaan ajoittaa silloin kun aurinkosähkön tuotanto on tehokkaimmillaan. Isommissa kiinteistöissä Enegicin avulla on myös mahdollista toteuttaa monitasoinen dynaaminen kuormanhallinta, jolloin isommankin kiinteistön sähkönkäytön tehokkuutta voidaan maksimoida. Enegicin kuormanhallinta on täysin integroitu Zaptec Go ja Zaptec Pro -latauslaitteisiin, jolloin kokonaisuudesta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti esimerkiksi Zaptec Pron vaiheiden optimoinnin kanssa.

 

Taloyhtiöissä kuormanhallinta on tärkeä osa tehokasta ratkaisua

Taloyhtiöissä Enegicin kuormanhallinta ratkaisuna sopii niin pieniin kuin suuriin taloyhtiöihin. Paras ratkaisutapa riippuu aina jokaisesta kohteesta ja taloyhtiön toiveista. Usein esimerkiksi pienemmissä rivitaloyhtiöissä voi olla järkevää toteuttaa asennukset niin, että kaapelointi vedetään jokaisen asunnon omasta sähkökeskuksesta.  Tällöin jokaiseen sähkökeskukseen asennetaan oma Enegic kuormanhallintayksikkö tarkkailemaan asunnon sähkön käyttöä.

Enegicin kuormanhallinta on mahdollista toteuttaa myös useassa tasossa, jolloin oma sensori seuraa pääkeskusta ja toiset alakeskuksia. Tällöin koko kiinteistön kapasiteetti on mahdollista käyttää tehokkaasti autojen lataamiseen, kun tilanne sitä vaatii ja sen sallii. Tämä ratkaisu soveltuu usein isommille taloyhtiöille, joilla on voi olla jopa useita pysäköintialueita sekä paljon pysäköintipaikkoja.

 

Omakotitalon sulakkeet on syytä suojata

Omakotitaloissa on tärkeätä suojata sulakkeet, varsinkin sähkölämmitteisessä talossa voi usein sähkökapasiteetin riittävyyden kanssa olla haasteita. Enegicin dynaaminen kuormanhallinta pitää huolen, että sulakkeet eivät laukea ja lataukseen voidaan aina antaa maksimimäärä tehoa koko kodin kapasiteetista. Enegicin yksi valtti on, että se sopii kaikkiin kohteisiin niin uusiin kuin vanhoihinkin sähkökeskuksiin eikä asennuksessa tarvitse irrottaa johtoja. Aurinkopaneelit yleistyvät myös vauhdilla ja moni haluaakin hyödyntää aurinkosähkön auton lataukseen. Enegicin kuormanhallintaan on mahdollista lisätä oma sensori aurinkoenergian tuotannon mittaamiseen. Sen avulla on helppo seurata reaaliajassa aurinkoenergian tuotantoa. 

Enegic -tuotesivulle

 

Sparkli auttaa ja palvelee myös kuormanhallintaan liittyvissä asioissa. Meillä on kattava kokemus Enegicin kuormanhallintalaitteista yhdistettynä Zaptecin tuotteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja sähköautojen latauksen hallintaan.