Muutostyöt

Latausinfrastruktuurin päivitystyöt, eli latausvalmiuden päivittäminen

Varsinaiset latausinfrastruktuurin päivitystyöt ja latausasemien asennustyöt vievät tyypillisesti joitain viikkoja toteuttaa riippuen kohteen koosta ja muutostöiden laajuudesta. Muutostöitä voidaan joutua tekemään esimerkiksi kiinteistön sähköliittymään, sähkönousuihin, sähköpääkeskukseen, putkituksiin ja sähköjohtimiin. Me Sparklilla olemme valinneet asennuspartnereiksemme kumppaneita, joilla on riittävästi asennuskapasiteettia, jotta hankkeiden käynnistymiset eivät viivästy kohtuuttomasti. 

Samoin latauslaitekumppanimme Zaptec investoi jatkuvasti lisää tuotannon kasvattamiseksi, jottei latauslaitteista pääse syntymään pulaa, vaan yhtiö pystyy jatkuvasti vastaamaan kasvavaan kysyntään, jolloin hankkeet eivät viivästy ainakaan sen johdosta, ettei latauslaitteita olisi saatavilla.