PLC (Powerline Communication) -tietoliikenneyhteyden käyttöönotto Zaptec Pro -järjestelmässä

PLC-viestinnän kuvaus

Powerline-kommunikaatio (PLC) on viestintämenetelmä, joka käyttää paikallista sähköverkkoa (230V) Internet-yhteyden muodostamiseen muille Powerline-laitteille (latausasemille). PLC-moduuli on siis tiedonsiirtomuunnin, joka muuntaa langallisen internetyhteyden (verkkokaapeli) internetiksi paikallisen sähköverkon (Powerline) kautta.

1. Asennus

PLC-tiedonsiirtomoduuli on asennettu DIN-kiskoon. Jos jakelukeskuksesta on pitkä matka latausasemiin, on suositeltavaa asentaa PLC-moduuli koteloon latausasemien lähelle. Mutta verkkokaapelin pituus ei saa ylittää 90 metriä.

2. Kytketty suojaus

On suositeltavaa asentaa 10 A sulake ennen PLC-moduulia. Moduuli asennetaan yleensä 63A kerroksen jälkeen, mutta liittimet ovat 1,5–2,5 mm2.

Tämä yksinkertaistaa myös vianmääritystä ja PLC-moduulin uudelleenkäynnistystä.

3. Kytkentä

TÄRKEÄÄ: Käytä vain liittimiä, jotka on merkitty L1, N ja PE.

Latausasemat kommunikoivat PLC:ssä L1:n ja N:n kautta, joten PLC-moduulia ei tule kytkeä 3-vaiheisena.

On tärkeää, että vaihejärjestys on sama koko latausjärjestelmässä.
 

QR ja konfigurointi

Yhdistä latausasemat PLC-moduuliin QR-koodilla.

 1. Avaa Zaptec-sovellus
 2. Valitse "Jakoavain" vasemmasta yläkulmasta
 3. Valitse "Configure Zaptec products"
 4. Odota, että Zaptec App etsii käytettävissä olevat latausasemat Bluetoothin kautta
 5. Syötä nykyisen latausaseman PIN-koodi.
 6. Valitse "PLC".
 7. Valitse "Scan network name".
 8. Valitse "Camera" skannataksesi QR-koodin PLC-moduulista.
 9. Skannaa QR-koodi, napsauta "save" oikeassa yläkulmassa.
 10. Latausasema vastaanottaa nyt IP-osoitteen verkosta.

* Nämä vaiheet toistetaan jokaiselle latausasemalle, joka liitetään PLC-moduuliin

HUOMAUTUS. Marraskuun 2019 jälkeen ostettu PLC-moduuli on valmiiksi salattu QR-koodilla


 

Käytä olemassa olevaa verkkoavainta latausaseman jälkiasennukseen

Ennen marraskuuta 2019 ostettu PLC-moduuli on ilman salausta ja ilman QR-koodia

Kopioi verkkoavain online-latausasemalta

 1. Avaa Zaptec-sovellus
 2. Valitse "Jakoavain" vasemmasta yläkulmasta
 3. Valitse "Configure Zaptec products"
 4. Odota, että Zaptec App etsii käytettävissä olevat latausasemat Bluetoothin kautta
 5. Syötä nykyisen latausaseman PIN-koodi.
 6. Valitse "PLC".
 7. Kopioi avain latausasemalta
 8. Noudata sitten samaa menettelyä uudella laturilla ja liitä verkkoavain viimeiseen kappaleeseen kohdassa "Set network key".
 9. Paina "save"
   

Vianetsintä PLC

Tekijät, jotka voivat vaikuttaa PLC-verkon signaalinvoimakkuuteen

1. Kaapelin kokonaispituus

Kaapelin pituudella on suora vaikutus latausasemien signaalin voimakkuuteen.

Sen lisäksi, että kaapelia kohti on yksi PLC, on tärkeää ottaa huomioon PLC-moduulin sijainti.

Jos syöttö kytkintaulusta sijaitsee kaukana latausjärjestelmästä, PLC-moduuli tulee sijoittaa lähemmäs latausasemia.

Latausasemat kommunikoivat PLC:n kanssa vain välillä L1 + N + PE.

Liittäminen L2- ja L3-liittimiin johtaa kaapelin pituuteen, jonka kautta laitteet yrittävät kommunikoida.

2. Kytkettyjen laitteiden määrä

PLC-moduulilla on rajoitettu määrä laitteita, joiden kanssa se voi kommunikoida. Tämän luvun ylittäminen johtaa epävakaaseen tiedonsiirtoon PLC:n kautta. Siksi on tärkeää eristää PLC-kommunikaatio jokaisella radalla salaamalla PLC-moduuli ja siihen liittyvät latausasemat.

Yleinen suositus on 20 latausasemaa per PLC-moduuli.

Vähintään yksi PLC-yksikkö kaapelin ajoa/rataa kohti.

3. Maadoitusolosuhteet

PLC-tiedonsiirto käyttää maadoitusliitäntää taajuusalueen paikantamiseen.

Ilman maadoitusta PLC:n tiedonsiirtoetäisyys pienenee huomattavasti.

Jos maadoitusyhteys on riittämätön tai siihen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten maasulku, tämä voi johtaa siihen, että PLC ei pysty ylläpitämään riittävää signaalin laatua vakaata tiedonsiirtoa varten.

4. Paikalliset sähkökatkot

Ulkoisista lähteistä, kuten taajuusmuuttajasta, tuleva melu voi olla vaikea kartoittaa, mutta sitä voidaan rajoittaa asentamalla suodatin PLC-moduulin eteen.