Tukihakemukset

Latausinfrastruktuurin päivitysprojektiin kannattaa ehdottomasti hakea ja käyttää kaikki mahdolliset valtion ja/tai EU:n kulloinkin tarjolla olevat tuet. Viime vuosina tukea on jaettu ARA:n kautta merkittävät määrät taloyhtiöiden latausvalmiuksien päivittämiseen. Tuen määrät ja kriteerit ovat muuttuneet viime vuosina, joten on hyvä päivittää viimeisimmät tiedot suunnittelun alkuvaiheessa, jotta niistä saa täyden hyödyn. 

Sparkli antaa tarvittaessa tukea tukihakemusten laatimiseen taloyhtiöille. Konsultoimme taloyhtiötä jo hankesuunnitelmavaiheessa, jotta taloyhtiön on mahdollista saada  täysi hyöty olemassa olevista tuista, jolloin taloyhtiölle ja sen osakkaille jää vähemmän maksettavaa hankkeen kokonaiskustannuksista.

 

Toteutuvan latausinfrahankeen avustettavia kustannuksia ovat: 
  • Tarvekartoitus
  • Hankesuunnittelu
  • Sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • Sähköliittymän tyypin muutos
  • Putkitukset ja kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • Latauslaitteet kun ne ovat tuen saajan omistuksessa.
Tutustu hakuohjeisiin

ARAn tukihakemus

ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin. Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja siten sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt (esim. taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt) sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustushakemus on jätettävä ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu. Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö.

Paljonko avustusta ja mihin?

Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Avustuksen voi saada korotettuna, jos vähintään puolella avustuksella toteutettavista latauspisteistä voi ladata vähintään 11 kW:n teholla. Tällaisen hankkeen avustus on 50 % koko hankkeen hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Tarkemmat ohjeet ja avustuksen myöntämisen edellytykset on kerrottu ARAn omassa hakuohjeessa. Tutustu hakuohjeeseen