Taloyhtiöt

Valitse edistyksellisin ja kestävin ratkaisu taloyhtiöiden latausjärjestelmäksi.

Selvitä ja suunnittele huolella – ja muista valmistautua myös tulevaan

Taloyhtiön autopaikkojen päivittäminen vastaamaan lataushybridi- ja täyssähköautojen lataustarpeita ei tarvitse olla vaikeaa. Kaikki lähtee liikkeelle hyvästä suunnittelusta ja lähtötilanteen mahdollisimman tarkasta kartoituksesta. Lähtötilanteessa on myös hyvä muistaa, että tällä hetkellä autoteollisuus on historiansa suurimman murroksen edessä ja muutosnopeus on lähivuosina erittäin nopeata.

Juuri tällä hetkellä ketterin ratkaisu monelle kuluttajalle on lataushybridi, jossa yhdistyy lyhyillä matkoilla sähkömoottorin taloudellisuus ja ekologisuus, mutta jolla voi tarvittaessa tehdä polttomoottorin avulla pidempiäkin matkoja. Akkutekniikan kehittyessä, latausinfranstruktuurin yleistyessä ja täyssähköautojen hintojen laskiessa, voi kuitenkin käydä niin, että lataushybridiautot jäävät vain suhteellisen lyhyen siirtymäajan ratkaisuksi ja vielä tällä vuosikymmenellä täyssähköautot valtaavat markkinat. 

 

Miksi tämä on tärkeää taloyhtiölle?

Taloyhtiön autopaikkojen sähköistämisessä kannattaa jo nyt valita ratkaisu, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja tehdyllä investoinnilla voi pärjätä yli 10 vuottakin. Varsinkin hieman vanhempien taloyhtiöiden kannattaa valita ratkaisu, jossa niukasta sähkökapasiteetista saadaan paras mahdollinen hyöty irti ja kalliita sähköpääkeskuksen päivitystöitä voidaan parhaimmillaan lykätä kauas tulevaisuuteen, jolloin niihin ehditään varautua paremmin myös taloudellisesti.

Modernissa taloyhtiön latausjärjestelmässä latausasemien teho on riittävä, jotta niillä pystytään lataamaan sekä lataushybridi- että täyssähköautoa. Järjestelmä osaa optimoida latausasemien lataustehon koko taloyhtiön sähkönkulutuksen ja kapasiteetin mukaan ja parhaimmillaan jopa kaikki taloyhtiön autopaikat voidaan varustaa latausasemilla ilman, että tarvitaan kalliita sähkökapasiteetin päivitysurakoita. 

Latausratkaisua valittaessa ota huomioon vähintään nämä tärkeät seikat

  1. Latausvalmius kannattaa järjestää kaikille taloyhtiön autopaikoille, vaikka kaikkiin ei heti otettaisikaan latausasemaa – skaalautuvuus on tärkeätä
  2. Latausjärjestelmän maksimitehoksi kannattaa valita 22 kW kolmivaihevirralla, jolloin latausasemien teho riittää hyvin myös täyssähköautoille
  3. Latausratkaisun kannattaa sisältää tarvittavat taustajärjestelmät:
    • Kuormanhallinta, joka takaa kaikille latauspaikoille tasapuolisesti lataustehoa myös silloin, kun tehon tarve ylittää käytettävissä olevan vapaan kapasiteetin 
    • Käytetyn lataussähkön erillismittaus sähköpääkeskuksessa ja yksittäisillä latauspaikoilla
    • Laskutus- ja raportointipalvelut taloyhtiölle ja latausasemien käyttäjille
  4. Latauslaitteet ja taustajärjestelmä kannattaa valita niin, että niiden välinen kommunikointi tapahtuu Open Charge Point Protocol:n (OCPP) mukaisesti - näin laskutusoperaattorin vaihtaminen myöhemmin on mahdollista

Zaptec Pro -järjestelmä on suunniteltu vastaamaan kaikkiin yllä oleviin tärkeisiin seikkoihin. Lisäksi Zaptec Pro -järjestelmässä on markkinoiden ainoana järjestelmänä dynaaminen vaiheiden tasaus- ja hallintajärjestelmä, minkä ansiosta järjestelmän avulla pystytään lataamaan suurempi määrä autoja nopeammin ja tehokkaammin, kuin perinteisissä ratkaisuissa ja lisäksi järjestelmän skaalautuvuus on perinteisiä järjestelmiä parempi.  

Lue lisää Zaptec Pro -latausjärjestelmästä

Taloyhtiön lataushankkeen eri vaiheet

Alkukartoitus

Kaikki lähtee alkukartoituksesta, missä selvitetään taloyhtiön pysäköintialueen nykyinen tilanne. Kartoitus toimii pohjana varsinaiselle suunnitelmalle sekä tarjouspyynnölle.

Lue lisää »

Hankesuunnitelma ja sähkösuunnitelmat

Suunnitteluvaiheessa määritetään ratkaisumalli tulevalle latausjärjestelmälle. Suunnitelmissa kannattaa ottaa huomioon, että valittu ratkaisu toimii myös tulevaisuudessa eikä vanhene heti lähivuosina.

Lue lisää »

Tukihakemukset

Taloyhtiöt voivat saada valtiolta jopa 35 % avustusta koko hankkeen kustannuksista. Hakemusten kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta kaikki kriteerit täyttyvät.

Lue lisää »

Taloyhtiön remonttilainan kilpailutus

Hankkeen rahoitus kannattaa tarvittaessa toteuttaa remonttilainan avulla. 

Lue lisää »

Latausjärjestelmän valinta ja asennus

Latauslaitteiden valinta on yksi hankkeen tärkeimmistä vaiheista. Oikealla valinnalla taataan kaikille tehokas ja tasapuolinen latausteho nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää »

Käyttöönottokoulutus ja tuki

Järjestelmän käyttöönottokoulutus on tärkeä vaihe, jotta järjestelmää voidaan käyttää optimaalisesti. Käytön ongelmiin tulee olla myös jatkuva ja nopea tukipalvelu.

Lue lisää »

Tarvitsetko apua taloyhtiön sähköauton latausasioissa?

Ota meihin yhteyttä

 

Kysymyksiä taloyhtiöiden sähköautojen latauksesta

Onko latausvalmius ja latausasema vain kustannuserä taloyhtiöille?

Kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvanut jopa hämmentävän nopeasti ja yhä useampi kuluttaja haluaa tehdä valintoja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Sähköauto on muuttunut nopeasti harvojen herkusta täysin valtavirraksi ja jo tällä hetkellä valveutuneet kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän asunnosta, jonka taloyhtiöissä on latausvalmius tai latausasemia jo valmiina. Latausvalmiuden rakentaminen kannattaakin nähdä kustannuksen sijaan koko taloyhtiöitä hyödyttävänä investointina, joka nostaa asuntojen arvoa ja maksaa itsensä tätä kautta nopeasti takaisin, vaikkei itse juuri nyt vielä ajaisikaan sähköautolla tai lataushybridillä.

Kannattaako latausasema asentaa kaikille autopaikoille?

Tämä on aina tietenkin tapauskohtaista ja taloyhtiön koko vaikuttaa tilanteeseen merkittävästi. Yleensä kuitenkin latausasemia tärkeämpää on latausvalmiuden rakentaminen kaikille jo ihan ARA-tuen hyödyntämisenkin takia.

Kaikki kuluttajat eivät ole vaihtamassa lataushybridiin tai sähköautoon heti huomenna, vaan siirtymä tulee kestämään vuosia, vaikkakin muutosvauhti kiihtyy lähivuosina huomattavasti. Myös taloyhtiön on harvoin järkevää varustaa kaikkia autopaikkoja latausasemilla kerralla. Tärkeintä on rakentaa valmius latausasemille kaikkiin autopaikkoihin ja porrastaa latausasemien hankita tarpeen mukaan.

Zaptecin ratkaisussa kaikkiin autopaikkoihin vedetään tarvittavat sähkökaapelit valmiiksi ja asennetaan latausasemien taustalevyt jo tässä vaiheessa paikalleen, jolloin itse latausasemien lisääminen on tämän jälkeen erittäin helppo ja nopea toimenpide ja taloyhtiöllä on kerralla valmiina ratkaisu, joka skaalautuu ketterästi tarpeen mukaan. 

Onko valtiolta mahdollista saada tukea?

Suomi ja EU ovat sitoutuneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja autojen sähköistäminen on merkittävä osa tavoitteita – muista siis hyödyntää tarjolla olevat tuet!

Kannattaa aina selvittää voimassa olevat tukiohjelmat ja hyödyntää saatavilla olevat tuet latausinfra-hankkeissa. Tällä hetkellä Suomen valtio myöntää valtioavustuslain nojalla sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen tukea. Tuki haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) ja tuki pitää hakea ennen kuin kaikki työt on tehty ja hyväksytysti vastaanotettu. Tuki on suunniteltu niin, että se ohjaa taloyhtiöitä rakentamaan latausinfra, jonka valmius riittää pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää ARA-tuesta

Ovatko sähköautojen latausasemat taloyhtiöille pakollisia?

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latausvalmiuksilla tuli voimaan jo – latauspisteet ja latausvalmiudet ovat pakollisia uusissa rakennuksissa ja myös esimerkiksi laajasti korjattavissa asuinrakennuksissa.

Uusi latauspiste- ja automaatiolaki astui voimaan 11.11.2020. Laki asettaa huomattavia velvollisuuksia uusien rakennushankkeiden sähköajoneuvojen latauspisteiden ja latausvalmiuksien osalta.

On myös huomattavaa, että laajasti peruskorjattavien rakennusten remonttien yhteydessä pitää ottaa uuden lainsäädännön vaatimukset huomioon. Olemassa olevia ei-asuinrakennuksia koskevat velvoitteet latauspisteistä ja latausvalmiuksista on toimeenpantava viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaikkien taloyhtiöiden kannattaa jo nyt ottaa huomioon kiristynyt lainsäädäntö ja aloittaa valmistelut autopaikkojensa latausvalmiuden toteuttamiseksi mahdollisimman hyvissä ajoin, sillä 2024 vuoden takarajan lähestyessä asennuspalvelut saattavat ruuhkautua pahasti.